قرمز سبز آبي خاکستري
خداوند به بنده اي كه به فرزندش محبّت شديد دارد، رحم مي كند . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت