شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ انسان.آدم.مرد.زن.دختر.پسر.جوان.نوجوان.کودک.خردسال.......تا کي گذر عمرت را مي بيني و همچنان در حال پيدا کردن خودت هستي...تا کي خودت را پيدا خواهي کرد...نويسنده سعيد@};-
تسبیح دیجیتال
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top