شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ از وقتي دنيا آمده ام فقط دارم کتاب زندگيم را از اول تا آخر ورق ميزنم و طولي نخواهد کشيد که به صفحه ي آخر آن خواهم رسيد...اي کاش يک صفحه از آن را ميخواندم...تا زندگي کنم...نه اينکه زنده باشم...نويسنده سعيد@};-
@};-
ساعت ویکتوریا
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top