شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ سردم است...غبار تنهايي بر روي من سنگيني ميکند....کار من ار آب و جارو گذشته است...نسيمي ميخواهم از عشق.....نويسنده سعيد پست دل@};-
@};-
تيناتك
عاليه @};-
mp3 player شوکر
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top