شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ شبرنگ زدم به خودم تا بي دليل نديدنم را بهانه نکني...من هميشه هستم تو تاريک مي بيني...نويسنده سعيد@};-
@};-
چراغ جادو
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top