شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

چراغ جادو
+ زندگي را بخش بخش کن چند بخش است....دير جنبيدي تمام شد...مرگ را بخش کن مرگ يک بخش است.....قدر باهم بودن هايمان و زندگيمان را بدانيم زود دير مي شود.....نويسنده سعيد@};-
@};-
چراغ جادو
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top