شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
ما اومــــديم اينجا جمع شديم که فقط دل نوشته بگيم چيزايي رو بگيم که نميتونيم تو دنيايي واقعي مطرحش کنيم اگه هستي بسم الله.....♥

پيام‌هاي اتاق

mp3 player شوکر
+ تازه کن حالم را با وجودت..چشمانم هرگز از ديدنت سير نميشوند.نسرين
@};-
mp3 player شوکر
گروه « افـــــــــــــکار بن بست »
vertical_align_top